From Prasanthi Nilayam...  
 
 
Print this Page
SAI BHAJANS VIRTUAL CLASSROOMS...

  BHAJAN : JAI HARI BOL JAI
Original :

JAI HARI BOL JAI SEETHA RAM
OPI GOPALA BHAJO RADHESHYAM (2)

HARE RAM(3) GHANA SHYAM(3)

SRI RAGHU NANDANA SRI RAMA
DASARATHE JAYA RAGHU RAMA (2)

NANDA KISORA NAVANEETHA CHORA
BRINDAVANA GOVINDA LALA (2)

HARE RAM(3) GHANA SHYAM(3)

TRANSLATION:

VICTORY TO RAMA, THE CONSORT OF MOTHER SEETHA !
VICTORY TO KRISHNA, THE BELOVED OF THE GOPIS !

O RAMA, THE DESCENDENT OF KING RAGHU
AND THE SON OF KING DASARATHA !

O KRISHNA, THE SON OF NANDA, THE STEALER OF BUTTER
AND THE RESIDENT OF BRINDAVAN !

 

 
 

Volume - 2 Issue - 14 Radiosai Journal - PSN 2004